Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Küldetés

Hitvallásunk

“…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”

                                                                                                                                            (Péter második levele, 1: 5-7)

 

A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény több legyen, mint óvoda: az a hely, ahol a gyermekek teljes körű támogatást kapnak harmonikus személyiségfejlődésük és képességeik kibontakoztatásához.

Kompetenciájuk elérje azt a fokot,  mely segíti majd őket az iskolai tanulásban. Figyelemmel kísérjük további útjukat, sikeres integrációjukat a többségi társadalomba. Büszkék vagyunk arra, hogy az első években nevelt gyermekink közül ma már többen érettségizett, vagy diplomás dolgozó emberek. Számunkra mindez nagy eredmény, tudva azt, hogy szüleik zömmel még az alapvető iskolai tanulmányaikat sem tudták befejezni.